Årlig påminnelse om å revidere dokumentet

Admin

Alle dokumenter tildeles en ansvarlig og en utløpsdato. Det er bare den ansvarlige eller administrator som kan redigere i dokumentet. Den ansvarlige vil også jevnlig, fortrinnsvis årlig, få en påminnelse om å revidere dokumentet. Når dette er gjort, settes en ny utløpsdato. Slik sikres en til enhver tid oppdatert database over dokumentene. Om den ansvarlige ikke reviderer innen fristen som er satt, vil administrator få et varsel som muliggjør tiltak.


VetDesk® er trygg og lett tilgjengelig

Del av journalprogrammet

Databasen over dokumentene vil også være sikret med en back-up. Slik sikres trygg lagring av dokumentene og beskyttelse mot dataangrep.

VetDesk kan åpnes fra alle plattformer som har nettilgang. Dette gjør at dokumentene er svært tilgjengelige for brukeren. For veterinærer er det mulig å inkludere VetDesk som en del av journalprogrammet. Sanimalis® har allerede laget en versjon der VetDesk erstatter kunnskapsbanken. Slik vil alltid prosedyrer og eierinfo være bare et tastetrykk unna.

>