Regelbunden dokumenthantering

Admin

Alla dokument tilldelas en ansvarig och får ett utgångsdatum. Endast den ansvarige personen eller administratören kan redigera dokumentet. Den ansvariga personen kommer också att få en påminnelse om att regelbundet revidera dokumentet, förslagsvis årligen. När översynen är gjord så blir ett nytt utgångsdatum inställt per automatisk. Om den ansvariga personen inte reviderar inom den fastställda tidsfristen, kommer administratören att få en varning som gör det möjligt att vidta åtgärder. Med hjälp av systemet säkerställs därför en databas med kontinuerlig uppdaterade dokument. 


VetDesk® är säkert och lättillgängligt

Del av journalprogrammet

Databaserna innehållande dokumenten tryggas med hjälp av en säkerhetskopia. Det ger en säker lagring av dokumenten och skyddar mot exempelvis dataintrång. VetDesk är Webbaserat och kan öppnas från alla plattformar med tillgång till internet. En lösning som gör dokumenten tillgängliga för användaren. För veterinärer är det även möjligt att inkludera VetDesk som en del av journalprogrammet. Som exempel har Sanimalis® gjort en version där VetDesk blir den naturliga kunskapsbanken. Med VetDesk blir procedurerna lättare och information du behöver kommer alltid bara att vara ett klick bort.

>