Lagring av dokument är för många företag ett betungande arbete. Det kan finnas procedurer, dokumentation och informationskällor som ständigt behöver hanteras. I takt med att verksamheten växer så får dokumenten även fler parametrar i varierande storlek, ålder och betydelse. Att hålla reda på vad som är nytt och gammalt, relevant och att kunna söka i databasen kan därför vara tidskrävande. Det är exempelvis inte ovanligt för en sökning bara i titlarna att ta upp till flera minuter.

Med VetDesk laddas dokumenten upp i ett moln, kategoriseras efter ämne och lagras automatiskt. Originaldokumentet förblir som en fristående fil som kan öppnas separat, men hela dokumentet blir också skrivet i html. Den omedelbara fördelen är att en sökning i hela databasen, inklusive text i själva dokumentet, går blixtsnabbt och resultatet visas efter en bråkdel av en sekund.

Flerspråkigt stöd

VetDesk finns på flera språk och du kan välja mellan norska, svenska, engelska och spanska. För att öppna VetDesk loggar du in på en webbplats. Varje användare får sin egen inloggnings- och användarprofil.

Flexibel sökning

På startsidan finns ett sökfält där du kan söka efter specifika ord i både rubrik och text. För att begränsa din sökning kan du söka i underkategorier och du får då bara träffar i den kategorin du valt. Du klickar på en länk för att se dokumentet. Då visas HTML-versionen av dokumentet, vem som är ansvarig och en länk till originalfilen, som kan öppnas eller hämtas.

>